KONSTRUNDA

OFFENTLIG
KONST

SAMLINGS
UTSTÄLLNINGAR

SEPARAT
UTSTÄLLNINGAR

PORTRÄTT
UPPDRAG

 
 
Omklädd Konstnärlig gestaltning, Åkeshovs sim- och idrottshall
     
Foto: Mattias Ek, Stockholm stad


Konstverket, bestående av målningar och metallobjekt, är placerat i en ca 40 meter lång korridor i anslutning till entrén på Åkeshovs Sim- och idrottshall i Bromma. Konstverket är permanent. Uppdragsgivare: Stockholms stad genom Stockholm konst 2018, invigdes 2019.

"Omklädd"
På idrottshallen klär vi om. De avmålade vardagskläderna är lätta att identifiera sig med och de representerar människor som burit dem; barn, kvinnor och män. Kläderna kan vara de ombytta eller de kvarglömda. En del kan känna sig utsatta, till exempel på idrottslektionen, när kläderna tas av och kroppen exponeras. Konstverket är för också för dem.

Intimt och i stora drag - ibland är kläderna i motiven igenkännbara, ibland reducerade till färg och form. I de realistiska avbildningarna uppstår abstrakta vågrörelser, man kan tänka på vatten.

För att inkludera synskadade ingår en bronsrelief vars motiv känns igen i den lilla målningen på motstående pelare. Den kan väcka ett samtal mellan seende och icke seende om konstverket i sin helhet. I arbetet med reliefen har det varit viktigt hur den känns. Böljande vågrörelser, olika bearbetade ytor som möter varandra, knappar i förvrängt perspektiv. Spår från gjutningen finns kvar och kan kännas.

Många barn rör sig i lokalen. Barnen kan spegla sig i de polerade mässingknapparna och se igenkännbara detaljer i kläderna. De perspektivförskjutande målningarna på pelarna har bäst effekt för de som har ögonhöjden lite längre ner.

Rosa är en vacker kontrastfärg till befintlig färgskala i lokalen som är grå, vit och grön. Pelarna är en synlig del av idrottshallens utvändiga konstruktion. Den grå färgen fortsätter invändigt men har för trivselns skull en ljusare nyans. Skivorna med askfaner passar bra till befintlig akustikpanel i samma lokal.

Det stora motivet på första väggen "speglas" på pelarna, leder in blicken och binder ihop den långa korridorren.
Foto: Mattias Ek, Stockholm stad
Bronsreliefen är ett taktilt tillägg.
Foto: Mattias Ek, Stockholm stad
Målning av stickad tröja
Foto: Mattias Ek, Stockholm stad
 
 
 
 
 

Så här gick arbetet till...
Modell, stora målningar i ateljén, lackning, montering och bronsrelief.

Modell skala 1:100 framför motiv med stickad tröja. Den rosa skjortan och pelaren med tre knappar närmast entrén.
Motiv med stickad tröja, placering i bortre änden av korridoren i Åkeshov,
Motiv med rosa skjorta, placering närmast entrén i Åkeshov ovanför barnvagnsparkeringen.
 
 
Lackning
För att klara krav på hållbarhet och rengöring lackades målningarna med matt klarlack av firman Mickes lack
Montering
Montering på panelhållare, skarvar kexas ihop. Andreas och Conny från firma Torsten Grunk
 
Bronsrelief
Gipsmodell i ateljén
Gjuten hos Navab i Nordingrå
På plats i Åkeshov
 
Bronsrelief som taktilt tillägg,
 
Foto på sidan: Anna Renström och Hans Oscarsson