KONSTRUNDA

OFFENTLIG
KONST

SAMLINGS
UTSTÄLLNINGAR

SEPARAT
UTSTÄLLNINGAR

PORTRÄTT
UPPDRAG

 
 
Offentlig konst
 
 
 
foto:Hans Oscarsson
 

Förvaltningshusets gård
Umeå Universitet
Born with a Golden Spoon köptes in år 2006 av Statens konstråd. Skedarna är 80 cm höga och gjorda av brons. De är lackade för att behålla sin glans. Stativet är anpassat till platsen.

Ett barndomsminne är att jag sitter vid matbordet och speglar mig i en sked. Ansiktet förvrängs och inuti skedbladet hamnar spegelbilden upp och ned.

När idén om skedarna kom till var jag uppfylld av att vara född i en värld med alla möjligheter öppna - men att den känslan gav en skev bild av tillvaron.

Jag ville återkoppla till barndomen, varje skeds storlek är ett litet barns där skedbladet symboliserar huvudet och skaftet kroppen.


 
 
Kramfors vårdcentral, BUP
Uppdragsgivare Västernorrlands läns landsting
år 2004
Du och jag elva kvadratiska oljemålningar med sidan 30 cm . En målning är större och endast på den möter barnets blick betraktarens. 
foto: Anders Lennver

 Umedalens skulpturpark
Alliansring
Brons, diameter ca 25 cm, köptes in av Umedalens skulpturpark år 2000 i samband med utställningen Umedalen skulptur 2000