KONSTRUNDA

OFFENTLIG
KONST

SAMLINGS
UTSTÄLLNINGAR

SEPARAT
UTSTÄLLNINGAR

PORTRÄTT
UPPDRAG

 
 
Porträttuppdrag
   
Riksantikvarie Inger Lilieqvist, Stockholm. Avmålad 2012
Foto: Hans Oscarsson


   
Mariann Sjöblom, kommunalfullmäktiges ordförande (S) i Sundsvall. Avmålad år 2011-2012
Foto: Hans Oscarsson

 
Rolf Brodd, Aktiebolaget för Varubelåning. Avmålad 2000

Börje Hörnlund, landshödning i Västernorrlands län. Avmålad 2002

Den vanliga arbetsmetoden vid porträttmåleri, är att jag träffar personen som ska avporträtteras under några timmar. Vid det tillfället tar jag foton, tecknar och lär känna personen ifråga lite grand.

Utifrån dessa första intryck utförs målningen i ateljén och jag försöker alltid hitta en personlig prägel på porträtten.

 


Tre biskopsporträtt, Härnösands stift 2009