KONSTRUNDA

OFFENTLIG
KONST

SAMLINGS
UTSTÄLLNINGAR

SEPARAT
UTSTÄLLNINGAR

PORTRÄTT
UPPDRAG

 
 
Mimikry Lilla Galleriet Umeå 2015
     
 
En gammal välvävd trasmatta kan trots sitt låga värde, ge uttryck för hög konstnärlig medvetenhet hos den som en gång vävde den. Trasmattan representerar en tid och miljö som håller på att försvinna – något som är påtagligt ur ett landsbygdsperspektiv när hus och byar töms. Titeln på utställningen och på de två stora målningarna var "Mimikry". Begreppet betyder ungefär skyddande likhet och är hämtat från naturen när en art imiterar en annan arts utseende, t.ex. blomflugan som imiterar getingen. Här är det jag som målat av andra personers välkomponerade verk.
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mimikry, vinyl på duk 130 cm x 134 cm
Mimikry, vinyl på duk 130 x 277 cm
Resterande målningar utan titel:
2 st olja på duk 80 x 60 cm
2 st olja på duk 32 x 32 cm
1 st vinyl på masonit (i fönstret) 25 x 25 cm
I angränsande rum ställde Lars Larsson ut smide

LÄNK till artikel i allehanda.se

foto: Hans Oscarsson